Leads India - Home AppliancesLeads India - Home Appliances
 
contact us
  Siliguri : Rampada Bhawan,
75 Hill Cart Road, Siliguri
 
  Phone
: (0353) 2535142 / 2538201
 
  Fax
: (0353) 2535142
 
  Mobile
: +91 - 97758 02312 / 97758 02315
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Jalpaiguri : Kadamtala, Jalpaiguri
 
  Phone
: (03561) 221706
 
  Mobile
: +91 - 98324 45971
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Cooch Behar : Rasaraj Building, 40 B. S. Road
Cooch Behar
 
  Phone
: (03582) 224353 / 225050
 
  Fax
: (03582) 224353
 
  Mobile
: +91 - 94343 07718 / 97758 02313
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Nadia    
 
  Phone
: (03472) 254839
 
  Mobile
: +91 - 93337 44560 / 90645 13561
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Kolkata : 62E, Maharaja Tagore Road (1st Floor), Dhakuria,
Kolkata-700031
 
  Phone & Fax
: (033) 24990055
 
  Mobile
: +91 - 97758 02314
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Mail Address : creativeads123@gmail.com
creativeads.kol@gmail.com
       
 
Leads India
 
Copyright © Creative Ads. All Rights Reserved.
A Siliguri Infoline.com Creation.